DS4-Tool

DS4-Tool

Miễn phí
Control any game with Xinput support using a Dualshock 4
Người dùng đánh giá
4.0  (43 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
TẢI VỀ Miễn phí   716 KB
Use a Dualshock 4 controller to play any game that includes support for Xbox 360 controllers. The tool includes an indicator for the controller's battery status, the ability to remap the functionality of buttons and axis as well the capability to customize the LED colors.
DS4Tool là một chương trình mà không cho phép anh dùng Dualshock 4 với bất cứ Xinput bật trò chơi, cũng như sử dụng một trong những nhân viên kiểm soát cứng tính năng. Chương trình cung cấp theo dõi hoạt động:
- Xác lập bản đồ của cái nút/trục
- Touchpad hỗ trợ
- LED màu customization
- Pin trạng thái có dấu hiệu.
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!